Berichten geschreven door Robert Kooijman

 1. Riolering.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2022

  Omwille van de tijd zal niet alle verordeningen langslopen, maar zal ik mij beperken tot die van de  Rioolheffing. Zoals u al aangaf, heeft mijn fractie een amendement ingediend over deze verordening. De reden daarvan is de nieuwe berekening van de tarieven. Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat we als fractie tijdens eerdere raads- en commissievergaderingen twijfels hadden ten aanzien van dit idee. Het principe dat de gebruikers die meer water op het riool afvoeren, navenant een grotere bijdrage moeten leveren aan de onderhoudskosten van riool, daar staan we voor zeker achter.

  Lees verder
 2. Rivieroevers.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Gebiedsvisie Rivieroevers

  Ridderkerk is altijd verbonden geweest met de rivieroevers. Als klein kind mocht ik mee met mijn opa. Gedurende zijn hele werkzame leven werkzaam bij De Groot en Van Vliet, als hoofd timmerman. Ik mocht mee om te kijken naar een tewaterlating van een nieuw schip. Prachtig was dat, onvergetelijke momenten. Helaas is die historie niet meer in grote omvang aanwezig. Er is nog wel wat watergebonden industrie, maar de laatste decennia is dat wel steeds minder geworden. En dan is het ook goed om weer vooruit te kijken. Wat willen we als Ridderkerk nu met de rivieroevers richting de toekomst? Het is daarom ook goed dat dit college nu met een uitgewerkte visie naar de raad komt.

  Lees verder
 3. Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 27 november 2021

  Raadsbijdrage Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid

  Het is geen kampioenschap “welke politieke partij is het meest verkeersveilig”. Ik ga ervan uit dat we allemaal vinden dat verkeersveiligheid op één moet staan. Maar over de invulling daarvan, daarover zouden we nog wel kunnen verschillen. Dat bleek ook al wel in de commissie. Burger op 1 en VVD ergeren zich aan fietsers die zich niet aan de regels houden. Terwijl onze bril juist vooral gericht is op de auto. Voertuigen die steeds groter, en daarmee ook gevaarlijker worden voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

  Lees verder
 4. HOV verdiepingsstudie.png
  1. Robert.png
  Door Robert Kooijman op 27 november 2021

  Raadsbijdrage HOV verdiepingsstudie

  Jaren ging ik dagelijks met de bus naar mijn werk.  Ik deed dat al in de tijd van de TV-serie ‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’ (voor de kenners: Jaap Kooiman is overigens geen familie van mij). Sinds 2020 is de situatie wel veranderd. Mijn reisafstand woon-werkverkeer is tegenwoordig niet meer dan zo’n 10 meter, gerekend vanaf de ontbijttafel. En zo is het op dit moment helaas voor veel Ridderkerkers.

  Dan zou nu de vraag gesteld kunnen worden: waar hebben we het dan eigenlijk vanavond over? Doorstromingsverbeteringen voor de bus? Is dat nu wel nodig?

  Lees verder
 5. Algemene beschouwingen.jpg
  1. Robert.png 2. Erna.png
  Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 5 november 2021

  Algemene beschouwingen 2021

  Inleiding

  Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken. Waar komen we vandaan, wat waren onze doelen en verwachtingen? Kunnen we tevreden zijn?

  We willen dit in deze beschouwingen doen aan de hand van drie punten: Natuurlijk ChristenUnie, Gelukkig ChristenUnie en Zichtbaar ChristenUnie. Het zijn niet zomaar willekeurige kopjes, het zijn de namen van de drie werkgroepen die ons als raadsleden in de afgelopen raadsperiode enorm hebben ondersteund. De ordening in deze algemene beschouwingen is daarmee een dank aan onze betrokken achterban die met ons heel veel werk heeft verzet! Bedankt Tjalke, Maarten, Raymond, Barbara, Corstiaan, Ard, Jacqueline, Christiaan en Thirza! Het werk dat jullie (vanwege corona vaak ook letterlijk) achter de schermen hebben verzet is voor ons ongelooflijk belangrijk geweest, daardoor konden wij ons raadswerk veel beter uitvoeren.

  Lees verder