Berichten geschreven door Erna de Wolff

 1. verloskundige Machelien.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 18 januari 2022

  Column Ridderkerks Dagblad 'Op bezoek bij de verloskundige'

  Ik ben opgegroeid in een fijn gezin, met ouders die er voor mij waren. Ouders die regels stelden wanneer het nodig was. Uiteraard was ik het daar regelmatig niet mee eens. Ouders die me lieten kennismaken met muziek en musea. We hadden geen geldgebrek. Er was altijd eten en ik woonde in een fijn huis met een eigen kamer. Toen ik volwassen werd heb ik meerdere studies kunnen volgen, ik woon in een fijne wijk en mooi huis, ben gelukkig getrouwd en heb echt heel leuke kinderen. Ik heb een superleuke baan en ga graag op vakantie. Jazeker, ik heb er hard voor gewerkt. Maar ik weet heel goed dat ik deze stappen vooral heb kunnen maken omdat ik zoveel kansen heb gekregen.

  Lees verder

  Labels:

 2. Motie.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 28 december 2021

  Motie directe toekenning van WMO zorg (2)

  In oktober hebben we opnieuw een motie ingediend waarin we vragen om de oplopende wachtlijsten voor het krijgen van zorg in het kader van de WMO weg te werken.

  Na de eerste motie en na vragen in de raad werd duidelijk dat er meer actie nodig was. In de motie die we hebben ingediend werd het college verzocht per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021, waar duidelijk van is welke voorziening wordt aangevraagd, een beschikking af te geven met daarin de gevraagde hulp. 

  Lees verder

  Labels: ,

 3. Foto Erna de Wolff .jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 24 december 2021

  Column Ridderkerks Dagblad 'Alles van waarde is weerloos'

  In neonletters staat deze tekst op een gebouw in Rotterdam. Het is een zin uit een gedicht van Lucebert. Een filosofisch gedicht dat op meerdere manieren uit te leggen is. Alles van waarde is weerloos. Het is deze zin die in het afgelopen jaar vaak door mijn hoofd is gegaan in mijn werk als raadslid.

  Alles van waarde is weerloos. Het motiveerde mij dit jaar om aan te dringen op het oplossen van de wachtlijsten voor de dagopvang en de huishoudelijke hulp. We stelden vragen en dienden twee keer achter elkaar een motie in. De tweede keer was korte tijd na het indienen van de eerste motie. 

  Lees verder

  Labels:

 4. WMO.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Verordening WMO

  Met de verordening WMO (wetgevende regels die in de gemeente Ridderkerk gelden) stemmen we in. Er ligt een aantal amendementen voor.  

  Het amendement waarin gevraagd is om gelijke voorwaarden t.a.v. de aanvraag van een scootmobiel of een driewielfiets dienen we mee in. Alhoewel in de commissie werd aangegeven dat hier in de praktijk gelijkheid in was - en dat dit niet opgenomen hoefde te worden- vinden we het toch belangrijk dat dit ook op papier staat. We horen namelijk geluiden dat die gelijkheid niet altijd zo gevoeld wordt. 

  Het amendement m.b.t. de verstrekking van de handbike steunen we. Alhoewel we denken dat in de praktijk geen problemen ontstaan wanneer de zin die nu geschrapt wordt blijft staan (‘over een redelijke afstand’) 

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Jeugdhulp.jpg
  2. Erna.png
  Door Erna de Wolff op 18 december 2021

  Raadsbijdrage Verordening jeugdhulp

  Met de verordening jeugdhulp (wetgevende regels die in de gemeente Ridderkerk gelden) stemmen wij in. Het is voor ons wel belangrijk dat de mogelijkheid blijft om binnen het PGB een vrij besteedbaar budget te houden. Het college gaf aan dit liever niet te willen omwille van de transparantie. Hier kunnen wij ons niet in vinden. Het gaat o.i. om een relatief klein budget wat niet verantwoord hoeft te worden. 

  Lees verder