Raadsbijdrage Begrotingsraad

Begrotingsraad.jpg
1. Robert.png
Door Robert Kooijman op 5 november 2021 om 10:00

Raadsbijdrage Begrotingsraad

Allereerst:

wat mooi om hier te mogen zijn! Zeker gezien de ontwikkelingen rond corona is dat geen vanzelfsprekendheid. Fijn dat we toch de mogelijkheid hebben vandaag. Want elkaar in de ogen te kijken, elkaar te spreken is op zo'n bijzondere dag echt van waarde. 

Voorzitter, vanuit drie thema’s, Natuurlijk, Gelukkig en Zichtbaar ChristenUnie, bereiden we met onze steunfractie ons raadswerk voor. Het zijn ook de thema’s waarmee wij in onze algemene beschouwingen onze focus wilde duidelijk maken. De woorden geven wat ons betreft aan waar we voor willen gaan. Het zijn woorden die we graag concreet en herkenbaar terugzien in de plannen voor Ridderkerk.

In mijn bijdrage nu wil ik het vooral hebben over de twee moties en het amendement dat we indienen. Het zijn drie heel verschillende onderwerpen, op elk focuspunt 1. Deze drie hebben eigenlijk alle drie hetzelfde thema. En dat is: Practice what you preach. Of in het Nederlands: Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Motie 1:

Ridderkerk wil op termijn een afvalloze gemeente zijn. We zetten vol in op na-scheiding en zien dat inmiddels – zelfs in corona tijd- het scheidingspercentage is gestegen naar 68%. Dat is belangrijk, wanneer we er met elkaar voor willen zorgen dat we de aarde beter achterlaten voor onze kinderen. Als gemeente moeten we ook het goede voorbeeld geven. Practice what you preach.  Daarom dienen wij vandaag een motie in die betrekking heeft op de afvalinzameling op de begraafplaats Vredehof. Zodat ook daar de bruikbare grondstoffen apart kunnen worden ingezameld en hergebruikt.

Motie 2: directe toekenning WMO-voorzieningen

Het grootste deel van het geld in onze begroting gaat naar het Sociaal Domein. Daarom is het belangrijk dat we de goede dingen doen en de dingen goed doen.  Dat dit een hele zoektocht is weten we allemaal. Complexere zorgsituaties en intensief met veel verschillende partijen samenwerken vraagt veel. En een tekort aan personeel, en de coronasituatie maken het er voor de organisatie niet eenvoudiger op. We hebben daarom respect voor de stappen die al wel gezet zijn, maar hebben ook echte zorgen. Eén van de zorgen is de lange wachttijd voordat inwoners een WMO-voorziening toegekend krijgen. Te lang duurt het nu, en de oplossing om die wachtlijsten weg te werken lijkt nog niet in zicht. Dat is de reden dat we vandaag de motie ‘Directe toekenning WMO voorzieningen’ indienen. Voor de 2e keer en na betrekkelijk korte tijd een motie over eenzelfde onderwerp. Daar hebben we eerst wel goed over nagedacht. Maar de antwoorden die we afgelopen maand kregen op onze vragen hoe het stond met de eerste motie stelde ons niet gerust. Zeker omdat we hoorden dat er te weinig personeel is om die wachtlijsten op te lossen.  Er moeten dus andere stappen worden genomen. We beseffen goed dat dit wellicht gedoe oplevert in de organisatie. Maar in alle beleidsnotities staat dat we preventie belangrijk vinden en dat we willen dat mantelzorgers goed ondersteund moeten worden. Dan kan het niet zo zijn dat inwoners nu meer dan 20 weken moeten wachten voordat ze hulp krijgen. Ook in dit geval: practice what you preach.

Amendement Fietspad Donkerslootweg

Tot slot ons amendement. Met de aanleg van voetpaden langs de Donkerslootweg in 2022 gaat een van onze wensen in vervulling. Fijn! Zeker met de nieuwbouw van het laatste deel van Het Zand is het goed dat de mogelijkheden om daar te wandelen verbeteren. Een blokje om, een rondje Het Zand of vanuit de wijk naar het centrum, het kan straks allemaal. Vandaag dienen we een amendement in om gelijktijdig met de aanleg hiervan een stuk fietspad uit te breiden. In het vorig jaar vastgestelde mobiliteitsplan is ruim aandacht gegeven aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen. Onder andere ook de routes richting het centrum. Als er dan nu een kans is om een verbetering door te voeren, grijp je die met beide handen aan wat ons betreft.  Daar waar onderhoud nodig is of vanwege andere redenen wordt gewerkt, kijk dan gelijk waar je verbeteringen kunt doorvoeren. Door werk met werk te maken, bespaar je uiteindelijk geld, en hebben onze inwoners eerder profijt van betere fietsroutes.

Voorzitter ik ga afronden. Met belangstelling hebben we de algemene beschouwingen van de andere partijen gelezen, ieder heeft zijn eigen kleur aangebracht en eigen focuspunten bepaalt. Het laat zien hoe veelkleurig Ridderkerk is. We hebben veel overeenkomsten gelezen, wat er goed gaat en waar de uitdagingen zitten. Zeker in een tijd waarin er veel polarisatie is, is het belangrijk om als raad dat niet te doen.

Ik wens ons allen vanaf deze plek een goede en vruchtbare dag toe vandaag en spreek ik van harte de wens uit dat Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid mag rusten. 

Robert Kooijman

Deel dit bericht

Labels: ,