Raadsbijdrage bestemmingsplan Oosterpark

oosterpark.jpg
1. Robert.png
Door Robert Kooijman op 26 oktober 2021 om 12:48

Raadsbijdrage bestemmingsplan Oosterpark

Voorzitter,

het Oosterpark is wellicht het meest besproken stuk Ridderkerk in deze raadsperiode. Zo begon ik mijn bijdrage op 6 juli 2021. En het blijkt maar weer, ook vanavond staat het op de agenda. Wat we inhoudelijk van de plannen in het Oosterpark vinden hebben we al helder aangegeven in juli. En eerder, op 14 december 2020 hebben we ons als raad al uitgesproken over de toekomst van de Rowdies. [ik hoop niet dat het vanavond een herhaling wordt van alle argumenten die we toen al hebben uitgewisseld]

Het gaat wat ons betreft vanavond uitsluitend over het bestemmingsplan. Zijn er voor ons redenen om daar tegen te zijn? Nee. Alle door de raad besloten plannen zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

Toch ik wil graag nog 2 punten noemen: Allereerst het Essenlaantje. Dat lijkt nu het belangrijkste stukje Ridderkerk te zijn geworden. Er ligt hierover wederom een amendement voor, die inhoudelijk heel sterk overeenkomt met het amendement van juli dit jaar. Toen heeft de raad zich al uitgesproken over dit onderwerp. Wij hebben sinds die tijd géén nieuwe inzichten gehoord waardoor wij ons standpunt zouden moeten heroverwegen. We zullen dus wederom tegen zijn.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen moeite met dit laantje, of het eventuele behoud daarvan.  Maar naar mening van de ChristenUnie is er tot op heden nog géén betere variant voorbij gekomen.

En twee: We lazen de antwoorden op de door de VVD in de commissie gestelde vragen. Of bij niet vaststellen van dit bestemmingsplan, de bouw van het scherm toch door kon gaan. De beantwoording was voor ons helder. Vertraging van de aanpak van de geluidshinder ligt dan echt op de loer. Nog een reden om nu tegen het amendement te stemmen overigens.

De ChristenUnie wil graag vooruit kijken. Na positieve besluitvorming vanavond kan het vervolgtraject in gang worden gezet. Dat is niet alleen fijn voor de Rowdies, maar ook voor de omwonenden, omdat daarmee ook uitvoering kan worden gegeven aan de bouw van het geluidsscherm, en daarbij uiteindelijk ook een prachtig park kan worden gerealiseerd.

Robert Kooijman

Deel dit bericht

Labels: ,