Raadsbijdrage: Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden

schulden.jpg
2. Erna.png
Door Erna de Wolff op 10 juli 2021 om 21:33

Raadsbijdrage: Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden

Of de golf wel of niet komt. Dat is de vraag. En dan heb ik het niet over de vierde corona golf. Maar over de schuldengolf. Er zullen vast nog ondernemers zijn die een belastingschuld hebben. Of mensen die schulden hebben opgebouwd bij familie en die niet kunnen terugbetalen Het is daarom goed dat we dit plan hebben. We hebben wel wat kritische opmerkingen

 1. Ook in dit plan weer geen prestatie indicatoren of outcome verwoord. Waarom toch niet. Ik geef twee voorbeelden die ik vond na een digitaal kijkje bij anderen gemeenten:
   • Minimaal 85% van de schuldregelingstrajecten wordt positief afgesloten Een schuldregeling is geslaagd als er een saneringskrediet wordt toegekend - een schuldbemiddeling wordt gestart of als een WSNP verklaring wordt afgegeven;
   • Minimaal 40 % van de inwoners die vanuit de signalen vroegsignalering worden benaderd, wordt bereikt. We spreken van "bereikt" wanneer benadering van een cliënt heeft geleid tot een vervolgafspraak tussen cliënt en een medewerkers van schuldhulpverlening

We horen graag een reactie van de wethouder waarom dit in Ridderkerk niet mogelijk is. Het is voor ons steeds lastiger om deze concreetheid niet terug te zien bij de plannen in het sociaal domein. Waar gaan we dan straks aan meten of de kosten de baten waard zijn?  Hoe vier je succes wanneer niet duidelijk is wat dat succes is? 

 1. U wil nog niet voorsorteren op extra inzet, en verwacht dat het wel goed komt wanneer dit nodig is. Dan zijn we te laat. Wij geloven dat preventief werken om investeren in de uitvoering vraagt en hadden graag gezien dat hier meer werk van werd gemaakt. 

En na de kritische opmerkingen dan ook de positieve punten

 • Positief is het huisbezoek bij de inwoner, het actief hulp aanbieden. Ervaring leert dat een brief sturen niet echt aanzet tot actie.
 • Positief is dat we aansluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering: bij dit convenant zijn grote partijen aangesloten, maar dit dekt lang niet alles. Want hoe komt vroegsignalering tot stand komt bij andere schulden zoals bijvoorbeeld schulden van de Wehkamp etc.
 • Positief: dat we aansluiten bij de Nederlandse schuldhulproute. We zouden nog wel van de wethouder willen horen wat de rol van de Ridderkerkse ambtenaren wordt in deze. Is er begeleiding vanuit de gemeente? Hoe komt een inwoner in contact met de NSR. 

Als laatste: met dit plan worden twee moties afgedaan. Tot vanochtend misten we nog een reactie op onze eigen motie waarin we vroegen om te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de wijkteams in Ridderkerk verder kan worden verbeterd. Vandaag is hierover een RIB verschenen, deze hebben we nog niet kunnen bestuderen. De motie zien we daarom nog even niet als afgedaan.

Deel dit bericht

Labels: ,