Ridderkerks netwerk Waardig Ouder Worden opgestart

Foto netwerk waardig ouder worden bijeenkomst 1 juni 2021.jpg

Ridderkerks netwerk Waardig Ouder Worden opgestart

De ChristenUnie Ridderkerk heeft het initiatief genomen om een netwerk ‘Waardig Ouder Worden’ op te starten. Dit naar aanleiding van het landelijk initiatief waar een brede groep van maatschappelijke organisaties – uitspreekt zich extra in te zetten voor de positie van ouderen in onze samenleving.

In december 2020 is daarvoor een landelijk manifest gepresenteerd. In dit manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Het manifest is een vervolg op ‘Waardig Ouder Worden’ van seniorenbond KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie, dat zij vier jaar geleden presenteerden. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet.  

Samen met een groep betrokken Ridderkerkers wordt nu geprobeerd het landelijke manifest een ‘Ridderkerkse kleur’ geven.  Robert Kooijman: “Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we in Ridderkerk blijven bouwen aan een samenleving waarin ouderen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

We hebben inmiddels al een mooie groep Ridderkerkers bereid gevonden om met ons te pionieren: hoe vormen we een netwerk rondom dit thema? Waar kan het netwerk een rol spelen, hoe kunnen we het thema meer en meer op de kaart krijgen en welke onderwerpen agenderen we dan, waar is in Ridderkerk behoefte aan?”

Onlangs ontmoeten deze mensen elkaar voor het eerst: Henk Dokter, Constantijn Rijsdijk, Jos de Vos, Piet de Vries, Heleen van den Berg en Hans Blok, Robert Kooijman en Erna de Wolff.

Erna: “in de eerste bijeenkomst kwam ter sprake dat ouder worden nog te vaak geassocieerd wordt met zorg. En daarover is veel te zeggen. Maar er is ook een andere kant. Die beeldvorming zie ik graag kantelen. Er is een heel grote groep actieve ouderen die geen zorg nodig hebben, maar die zich wel willen voorbereiden op het ouder worden en die onze samenleving nog veel te bieden hebben”.

Het netwerk kiest ervoor om zich te focussen op de punten uit het landelijk manifest die gaan over de verbinding tussen jong en oud én op het wonen voor ouderen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat bestaande initiatieven of organisaties in de weg worden gezeten, maar dat meegedacht wordt om lokale initiatieven verder te brengen.

Robert: ‘We denken wél dat er nog genoeg te doen is rondom deze thema’s. Het netwerk is bedoeld om onderwerpen te agenderen, Ridderkerkers te verbinden en te enthousiasmeren. We hopen dan ook van harte dat er meer Ridderkerkers, partijen en organisaties zich gaan aansluiten bij dit netwerk. We willen het nadrukkelijk niet alleen aan onze partij verbinden, maar nodigen ook onze collega’s uit andere politieke partijen in Ridderkerk uit mee te doen’.

 Meer informatie? Stuur een mail naar wowridderkerk@gmail.com

Deel dit bericht

Labels: