Column Ridderkerks Dagblad 'Meer groene ontmoetingsruimte'

Park Plein Oost.jpg
2. Erna.png
Door Erna de Wolff op 8 juli 2021 om 21:21

Column Ridderkerks Dagblad 'Meer groene ontmoetingsruimte'

Laatst wandelde ik met iemand door de wijk Oost. We hadden het over het belang van ontmoetingsplekken in deze wijk. We stonden stil bij het parkje bij Plein Oost. Vrouwen zaten gezellig op een bankje te kletsen. We keken naar spelende kinderen op het schoolplein van de Wingerd en liepen naar een voetbalplek waar jongeren zich kunnen uitleven. Ik hoorde hoe belangrijk deze plekken waren voor Oost. Dat ze zorgen voor verbinding in de wijk. Dat ze bijdragen aan de gezondheid van kinderen en aan het bestrijden van eenzaamheid. 

In een dorp als Ridderkerk is het een uitdaging dergelijke plekken te behouden of te creëren. Zeker met de woningopgave die er ligt. Wanneer uitbreiden niet meer mogelijk is kijken we of er binnen de wijken nog gebouwd kan worden. Begrijpelijk, maar deze verdichting heeft ook een gevaar in zich. Ik denk dat we ons moeten inzetten om genoeg ruimte en groen te behouden in de wijken.

Zou het wat zijn om de “Jantje Beton Norm” nog eens goed onder de loep te nemen?  Deze norm zegt dat minimaal 3% van de bebouwde omgeving gereserveerd moet worden voor speelruimte. Ik ben eens op onderzoek gegaan en zag dat verschillende gemeentes deze norm (en meer) hanteerden. In een vergadering vroeg ik de wethouder of we ons in Ridderkerk ook aan die norm houden.  Daarop werd aangegeven dat het wel een streven was, maar dat dit niet overal lukt. Dit door gebouwen die er al staan. Dat snap ik, maar het lijkt verstandig om bij het herinrichten van gebieden wel goed te kijken naar deze norm.

Die Jantje Beton Norm zou wat mij betreft wel een versie 2.0 mogen worden. Het gaat om meer dan speeltuinen: er moet voldoende ruimte zijn voor groene ontmoetingsplekken. Voor jong en oud. Waar je kan genieten van de zon in de lente en de schaduw in de zomer. Ontmoetingsplekken waar je als wijkbewoner graag naar toe gaat. Omdat je weet dat er altijd wel mensen zijn voor een praatje. Of omdat er altijd wel de gezelligheid van spelende kinderen is. Mensen zijn echt gelukkiger wanneer ze wonen in een buurt waar veel contact is. 

Een dergelijke norm zou één van de instrumenten kunnen zijn die Ridderkerk helpt om de doelen te behalen waar we voor staan: vormgeven aan nabuurschap, meer bewegen, leven in een groene en gezonde omgeving. Jantje Beton 2.0 : volgens mij het onderzoeken waard.

Deel dit bericht

Labels: