Column Ridderkerks Dagblad 'Over de drempel van de trouwzaal'

Trouwzaal.jpg
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 10 september 2020 om 13:55

Column Ridderkerks Dagblad 'Over de drempel van de trouwzaal'

Het was goed zo. Even niets. Na heel drukke maanden waarin ik in mijn baan in het onderwijs alle zeilen moest bijzetten om goed onderwijs te kunnen bieden. Waarin net voor de zomervakantie ook politiek een inhaalslag gemaakt moest worden. Even rust. Het was fijn, die time out. Maar nu ga ik op het werk en in de politiek weer lekker aan de slag. 

Afgelopen maandag kwam de fractie van de ChristenUnie voor het eerst weer bij elkaar. En wel op een bijzondere plek. Door de afstand die we van elkaar moeten houden hadden we een grotere vergaderruimte nodig. En dat is de trouwzaal geworden. Het voelde best een beetje bijzonder toen ik daar maandag over de drempel stapte. Alsof ik een soort hernieuwde belofte deed.  

Ja, ik wil. Ik wil bijdragen aan het goede voor Ridderkerk. Een Ridderkerk waar we oog hebben voor elkaar. Waarin we niet gelijk schreeuwen dat alles verkeerd gaat, proberen geen zwart wit standpunten innemen maar eerst het gesprek starten met die ander. Niet om te overtuigen, maar om elkaars zorgen en verlangens te kennen. Ik denk dat we daardoor fijn samen kunnen leven.  

Ja, ik wil. Ook het komende politieke jaar wil ik mij van harte inzetten voor de dorpsgenoten die geen goede gezondheid hebben, die leven met een handicap en afhankelijk zijn van zorg. Ik wil dat deze dorpsgenoten zo goed en makkelijk mogelijk de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben en zo mee kunnen doen in de maatschappij. Verleden jaar heeft de ChristenUnie daarom twee moties ingediend. Die moties werden breed gedragen door de raad. Deze week kreeg de raad te horen wat er gedaan is met die moties. En daar werd de ChristenUnie blij van! 

In de eerste motie riepen we de gemeente op om uit te spreken dat zij aanvragen waarbij hulp geleverd vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) gelijkwaardig zal behandelen als aanvragen waarbij hulp geleverd is uit Zorg in Natura (ZIN). Het is mooi om nu zwart op wit te lezen dat de gemeente deze twee echt gelijkwaardig ziet. Tegelijkertijd is het ook goed om te weten dat een PGB beheren best veel energie en kundigheid vraagt. De gemeente geeft in de terugkoppeling aan dat zij samen met de aanvrager kijkt of dit niet te belastend is voor de aanvrager. 

In de tweede motie vroeg de ChristenUnie na te gaan hoe het proces tot herindicatie vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend wordt. Er zijn verbeteringen te melden voor zowel de jeugdhulp als de Wmo. Een samenvatting:

  • Jeugdhulp: 
    • Wanneer je als kind een beperking  hebt en ondersteuning nodig is zal gekeken worden of er een langdurig traject kan worden ingezet. Zo hoeft iemand niet terug te komen wanneer er toch meer hulp nodig is en voorkom je dat iemand daarbij weer het hele verhaal te moeten vertellen. 
    • Ook zal meer maatwerk worden geleverd wanneer het gaat om verwijzen naar specialistische zorg.Soms is het namelijk beter niet direct door te verwijzen naar die zwaardere vorm. In overleg met de jongere en de ouders zal nu gekeken worden wat het best past. 
  • Wmo: 
    • Bestaande cliënten die een nieuwe aanvraag indienen hoeven geen nieuwe melding  meer te doen na het aflopen van de indicatie. Door de formulieren aan te passen start een heronderzoek vanzelf. 
    • Wanneer herstel niet meer te verwachten is en blijvende hulp bij huishouden nodig is, zal er geen maximum tijd worden vastgesteld voor hulp. Nu is dat vijf jaar. Iemand met een blijvende handicap moet daarna het hele proces van aanvragen weer in. Dat zal worden afgeschaft, maatwerk komt daarvoor in de plaats. 

Bovenstaande moties heeft de ChristenUnie ingediend na signalen van Ridderkerkers. In gesprekken vertelden zij ons waar ze tegen aanliepen. Samen met hen hebben wij gezocht wat zou kunnen helpen. Het heeft dus zin om met ons in gesprek te gaan. Bel, mail of stuur een brief. Oplossingen zijn er niet altijd direct, maar met kleine stapjes gaan we ook vooruit! Ja, wij willen. Ook komend politiek jaar. 

Erna de Wolff, raadslid

Deel dit bericht

Labels: