Raadsbijdrage: Groenvisie

Groenvisie.jpg
Robert_rond_300.png
Door Robert Kooijman op 24 juli 2020 om 14:26

Raadsbijdrage: Groenvisie

Op 7 juli spraken we in de raad over de groenvisie. Onder leiding van wethouder Meij is de afgelopen periode gewerkt aan een visie, waarin een grote ambitie is opgenomen voor wat betreft het groen in onze gemeente. Dit college heeft het doel gesteld om de groenste gemeente te worden van het eiland IJsselmonde. Daar ligt dan een grote, maar mooie uitdaging!

Ridderkerk is al best groen. Vooral wanneer we kijken naar de groengebieden rondom Ridderkerk: Oosterpark, Reijerpark, Doncksevelden, de Gorzen, Crezéepolder en het Waalbos. Maar wanneer we die gebieden even niet meetellen, heeft Ridderkerk maar weinig vierkante meters groen. Dan gaat het dus met name om het groen in de bebouwde omgeving. En natuurlijk, er zijn best positieve voorbeelden te noemen, straten waarbij echt veel groen te vinden is. Maar er zijn ook heel veel straten en soms hele buurten of wijken waar het ‘groen’ niet veel meer is dan een paar kleine boompjes, en vooral ook veel lage, eentonige plantsoenen.

Daar moet de komende jaren verandering in komen. Als ChristenUnie juichen we deze ontwikkeling toe! Mee groen draagt bij aan een gelukkiger leefomgeving, die ook nog eens beter is voor ons klimaat. Dubbele winst dus.

Vanuit onze steunfractie hebben een aantal personen (Corstiaan Knape, Christiaan Botter en Tjalke Alkema) ook goed meegelezen met de concept stukken. Ze hebben ook tussentijds een gesprek gehad met wethouder Meij, zodat we al vroegtijdig onze wensen mee konden laten nemen in de plannen.

Tijdens het raadsdebat, waar overigens alle partijen te spreken waren over de visie en de uitgebreide participatie die had plaatsgevonden, heeft de ChristenUnie nog wel een motie ingebracht. Hierin vroegen we de wethouder om bij uitvoering ook een communicatieplatform (website, app of bijv. gebruik van facebook of instagram) om ook inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze plannen. Door bijvoorbeeld een facebookpagina waarop goede ideeën kunnen worden gedeeld, waar een projectje van een aantal bewoners in Slikkerveer aanleiding kan worden voor een buurtje in Bolnes om ook zoiets op touw te zetten. Door goede ideeën en tips uit te wisselen, kan het enthousiasme om verder te vergroenen zich als een olievlek verspreiden over heel Ridderkerk. Zodat we samen werken aan de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde!

 

De gemeente heeft een mooi filmpje gemaakt over het groen in Ridderkerk: https://youtu.be/pJFKWAU66Hk

De complete groenvisie kunt u hier downloaden: https://www.ridderkerk.nl/mgd/files/groenvisie_gemeente_ridderkerk.pdf

Deel dit bericht

Labels: ,