Raadsbijdrage: Mobiliteitsplan

mobiliteitsplan2.jpg
Robert_rond_300.png
Door Robert Kooijman op 10 juli 2020 om 14:01

Raadsbijdrage: Mobiliteitsplan

Als ChristenUnie zijn we al jaren bezig om meer aandacht te vragen voor andere vervoerswijzen dan de auto. In Ridderkerk nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel. Op zich ook niet zo vreemd, gezien de ligging (omringt door snelwegen) en de beperkte mogelijkheden qua openbaar vervoer.

Toch kan er in Ridderkerk veel meer worden gedaan om meer mensen een volwaardig alternatief te geven voor de auto. In het mobiliteitsplan wat op 2 juli is besproken in de gemeenteraad, geeft dit college een aantal goede verbeterpunten aan. Zo wordt er veel nadrukkelijker gekeken naar de fietser en de voetganger: ontbrekende schakels in het netwerk worden de komende jaren opgespoord en aangelegd. Ook komt er extra aandacht voor verkeersveiligheid, en dan specifiek voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen en jongeren / kinderen).

Als fractie zijn we blij dat we mede dankzij onze voortdurende aandacht voor deze onderwerpen nu ook een duidelijke aanscherping van het beleid zien op deze punten. We kunnen de komende periode echt verbeteringen verwachten. Mooie voorbeelden zijn het onlangs aangebrachte fietspad langs de Ringdijk, maar ook in het ontwikkelperspectief centrum (zie het volgende onderwerp) wordt duidelijk aandacht gegeven aan de voetganger en fietser. Wat overigens niet wil zeggen dat het beleid wordt om autootje te pesten.

Wat onze fractie betreft blijft Ridderkerk ook in de toekomst nog prima bereikbaar met de auto. We maken het met dit plan alleen wel weer veel aantrekkelijker om te kiezen voor de fiets, of om eens een heerlijke wandeling te maken. Specifieke aandacht hebben we gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Bachstraat en de Randweg in Slikkerveer. Ook hebben we de wethouder gevraagd om vaart te maken met het aanleggen van een voetpad en beter fietspad langs de Donkerslootweg rond Het Zand. Met de bouw van de woningen daar ontstaat nu echt behoefte om daar ook goede voorzieningen te hebben voor de fietser en voetganger. De wethouder heeft toegezegd hier mee aan de slag te gaan.

Deel dit bericht

Labels: ,