Column: Buiten de raad gesproken 'Voorzichtig vooruit kijken'

Foto Erna de Wolff .jpg
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 1 mei 2020 om 13:12

Column: Buiten de raad gesproken 'Voorzichtig vooruit kijken'

Heel voorzichtig komen de eerste hoopvolle berichten. Minder doden door Corona en minder opnames op de ic. Op 11 mei mogen basisscholen en kinderopvangcentra weer open. We bereiden ons voor op de anderhalve-meter-samenleving. We zijn er nog lang niet, het voorzichtig optimisme kan zo weer omslaan. En toch kunnen we - moeten we- gaan nadenken over hoe de komende tijd.

Want na deze Corona crisis zal er andere crises volgen: de crisis van schuldenproblematiek bijvoorbeeld. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken immers veel mensen financieel. Het verlies van werk of omzet uit eigen bedrijf kan verstrekkende gevolgen hebben. Er zijn al maatregelen genomen om de eerste nood te lenigen. Tegelijkertijd is de verwachting dat er in de toekomst een groter beroep zal worden gedaan op schuldhulpverlening.
De ChristenUnie gelooft in een snelle aanpak, zo veel mogelijk passend bij de specifieke doelgroep. Daarom hebben we aan het college gevraagd hoe de gemeente Ridderkerk er voor gaat zorgen dat er tijdig in gesprek wordt gegaan met ‘nieuwe’ doelgroepen om snel problemen te signaleren en aan te pakken. Ook hebben we gevraagd hoe we er voor kunnen zorgen dat de eventuele toestroom snel opgevangen kan worden.

Een andere crisis waar we ons op moeten voorbereiden is het opvangen van overbelaste mantelzorgers. We zien allemaal dat het coronavirus een grote impact heeft op hen. Degene die thuis zorgen ervaren extra druk omdat de individuele begeleiding vaak is gestopt. De kans op overbelasting en eventuele ontsporing neemt toe. Zij die zorgen voor iemand in een instelling kunnen op dit moment niet meer helpen, ook dit geeft stress en verdriet. Omdat de ChristenUnie mantelzorgondersteuning altijd- maar zeker ook nu - heel belangrijk vindt hebben we hierover ook vragen gesteld aan het college. We willen onder andere graag weten wat het beeld is m.b.t overbelasting van Ridderkerkse mantelzorgers in deze periode en welke extra ondersteuning gegeven wordt. Ook roepen we op voor vergrote aandacht voor respijtzorg. Dat is de zorg waar een mantelzorger een beroep op moet kunnen doen wanneer het echt te zwaar is. Het blijkt dat de drempels om deze zorg te vragen én te bieden hoog zijn.

Oog voor elkaar, oog voor Ridderkerk. Meer dan ooit staan we voor onze verkiezingsleus. Daarom zijn wij bezorgd over de voorgestelde bezuinigingen op het doelgroepenvervoer. We hebben hierover al met Ridderkerkers gesproken. In de raad zal hierover het gesprek nog gevoerd moeten worden. Belangrijk is dat we met elkaar kijken hoe deze hoe we oog blijven houden voor onze kwetsbare inwoners. Want wij geloven dat oog voor de kwetsbaren uiteindelijk ook goed is voor Ridderkerk.

Wilt u na aanleiding van deze column doorpraten of uw ervaringen of ideeën delen? We luisteren graag, u vindt onze contactgegevens op https://ridderkerk.christenunie.nl/contact

Erna de Wolff- ter Beek, Raadslid ChristenUnie Ridderkerk

Deel dit bericht