Begroting 2020

Geld.jpg
Robert_rond_300.png Erna_rond_300.png
Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 9 november 2019 om 20:42

Begroting 2020

Donderdag 7 november is de Ridderkerkse begroting voor 2020 vastgesteld. Belangrijkste oproep was: werk preventief.  Dat is goed voor de gezondheid en uiteindelijk de portemonnee.

ChristenUnie heeft tijdens het debat o.a. aandacht gevraagd voor:

 • Verbeteren van fietsroutes in Ridderkerk
 • Veilig fietsen voor ouderen stimuleren en faciliteren
 • Goede busverbindingen in en naar Ridderkerk
 • Constructieve samenwerking tussen inwoners en de gemeente
 • Geef veel aandacht aan preventie, op alle gebieden. Het zorgt voor een gezond Ridderkerk. Preventie kan erger voorkomen, en is daarmee uiteindelijk ook voordelig voor de portemonnee
 • Bestrijden van taalachterstanden
 • Bestrijden van eenzaamheid
 • Ondersteunen van overbelaste mantelzorgers- geef erkenning en zorg voor ondersteuning
 • Overnemen van probleemschulden van Ridderkerkers – iedereen verdient een nieuwe kans
 • Uitbreiden van rookvrije locaties waar veel jongeren komen- op naar een rookvrije generatie!
 • Meer samenwerking tussen inwoners en de Ridderkerkse overheid – faciliteer en moedig aan
 • Nuchtere en verstandige keuzes m.b.t de energietransitie. Waarbij duidelijkheid en betaalbaarheid voorop staat
 • Woningmarkt: heb aandacht voor zowel jong als oud, huur en koop: een goede mix
 • Verstandig besteden van de algemene reserve (spaarpot van de gemeente)

Bij al deze onderwerpen hebben we opgeroepen om helder te communiceren. Ook dat werkt preventief! Bekijk hier de volledige versie van de Algemene Beschouwingen

Op de dag waarop de begroting werd besproken zijn ook veel moties ingediend. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het proces rond de her-indicaties nog eens goed onder de loep te nemen. Wij krijgen signalen dat dit een belastend proces is wat veel energie en tijd kost. Volgens ons moet dit anders kunnen. Zeker wanneer het gaat wanneer iemand met een blijvende handicap opnieuw om zorg, begeleiding moet vragen. Wij hebben gevraagd om te onderzoeken of de duur van indicaties verlengd kan worden of voor onbepaalde tijd kan worden vastgezet. De motie is unaniem aangenomen. Daar zijn we blij mee. De komende tijd zullen we nauwlettend volgen hoe de motie opgevolgd gaat worden. Bekijk hier de motie.

Daarnaast dienden we samen met CDA een motie in met betrekking tot een inclusieve samenleving (het ondertekenen van het manifest ‘Iedereen doet mee’). Ook de motie van PvdA om meer aandacht te geven aan natuurinclusief bouwen én een motie van de SGP waarin gevraagd wordt om zo veel mogelijk actie te nemen tegen het gebruik van lachgas in Ridderkerk, hebben we mede ingediend.

Verder hebben we steun gegeven aan moties met de volgende onderwerpen (tussen haakjes staat de eerste indiener):

 • het verlichten van dierenartskosten voor minima (PvdA)
 • het stimuleren van groene schoolpleinen (D66)
 • het onderzoeken van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte (Burger op 1)
 • het structureel opnemen van een evenementenbudget in de begroting (CDA)
 • het vieren van 75 jaar Vrijheid (SGP)
 • het invoeren van een Ridderkerks Jeugdlintje (SGP)
 • het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen (Partij 18PLUS)

Al deze moties zijn ook met meerderheid van stemmen aangenomen.

Deel dit bericht