Raadsbijdrage: reactie op Rekenkamercommissie rapport ‘de participatiewet in Ridderkerk’

Raadsbijdrage
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 19 september 2019 om 23:00

Raadsbijdrage: reactie op Rekenkamercommissie rapport ‘de participatiewet in Ridderkerk’

Het rapport wat voor ons ligt laat de worsteling zien van de afgelopen jaren om de uitvoering van de participatiewet effectief en efficiënt uit te voeren.

We hebben als raad extra geld vrijgemaakt om deze worsteling te boven te komen. Dat maakte dat de situatie verbeterde, wachtlijsten zijn weggewerkt, extra klantmanagers zijn aangenomen. Dit is hoopvol maar wat de Christenunie betreft hopen we snel meer resultaten te zien. We staan dan ook positief tav het geadviseerde besluit. Heldere begripsbepalingen, duidelijke prioriteiten en concrete doelstellingen gekoppeld aan prestatie indicatoren. Het is hard nodig. En er mag wat ons betreft nog wel een schepje bovenop. De  ChristenUnie is daarom mede indiener van het amendement door de SGP ingebracht. Breng in kaart welke methoden en middelen gebruikt kunnen worden om de werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen. Kijk creatief. Onderzoek kritisch wat werkt en wat niet en zorg daarbij voor een eenduidige aanpak. Nog twee dingen wil de ChristenUnie graag genoemd hebben: wacht niet tot het nieuwe beleid er is maar ga snel aan de slag met genoemde verbeterpunten. En als tweede punt: ik heb er alle vertrouwen in dat het amendement wordt aangenomen. Daarom nu alvast een vraag om een toezegging: straks is er een lijst met middelen en methoden, om te voorkomen dat het een losstaand document, een weinig zeggende lijst  gaat worden zouden wij graag een toezegging willen dat deze lijst opgenomen wordt in de startnotitie waarbij dan aangegeven is wat kansrijk is om mee te nemen in nieuw beleid. Graag horen wij hier de reactie van de wethouder. Als laatste danken wij de rekenkamercommissie voor het werk wat gedaan is.

Erna de Wolff, raadslid

Deel dit bericht