Raadsbijdrage: Financiering nieuw doelgroepenvervoer

Raadsbijdrage
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 17 juni 2019 om 23:00

Raadsbijdrage: Financiering nieuw doelgroepenvervoer

Geachte voorzitter,

In Ridderkerk is het tijd om een nieuw contract af te sluiten voor het doelgroepenvervoer. Er is een aanbesteding gegund. Dit lukte helaas niet budgetneutraal. Er is ruim 7,5 ton extra nodig. Dat is bijna de helft meer dan we voorgaande jaren hebben uitgegeven. Beloofd wordt dat vervoer en klantcontacten hoge kwaliteit gaat kennen en dat er efficiënt en duurzaam gewerkt gaat worden. En daar zit nu precies het punt waar wij als ChristenUnie zorgen hebben. Want alhoewel we horen dat er in dit huis weinig klachten door komen, bereiken ons signalen dat er wel degelijk heel nare situaties zijn. Vanavond hebben we al veel voorbeelden gehoord. Er staan jonge kinderen met een handicap te wachten op de bus die niet komt, een mevrouw die meer dan 2 uur in de bus zit voor een ritje wat normaliter in 15 minuten kan worden gereden, een bus zonder kinderzitje voor een klein kind dat vervoerd moet worden etc. Dat kan echt niet.

Ik begrijp dat het vanavond alleen gaat om een begrotingswijziging maar wat ons betreft is het verhaal echt groter dan dit voorstel. We maken ons zorgen om de kwaliteit. Over het monitoren , beoordelen en bijsturen hiervan.  Daarom vragen wij de wethouder twee toezeggingen:

  • Kan de wethouder toezeggen heel kritisch te blijven monitoren of het of het contract daadwerkelijk wordt nageleefd en ons vervolgens hier met enige regelmaat over te rapporteren? We denken aan een jaarlijkse RIB waarin het de nieuwe werkwijze / leveranciers worden geëvalueerd zodat duidelijk wordt hoe het staat met de kwaliteit
  • De ChristenUnie zou graag zien dat er komend jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin we de verordening en de beleidsregels tegen het licht houden en waar ruimte is om deze criteria als raad te bediscussiëren. Op een dergelijke bijeenkomst kunnen ook de gekozen innovaties worden uitgelegd. Graag horen we hoe de wethouder hierin staat.

Tot slot: Vervoer zonder zorgen maakt dat iemand zoveel mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Naar school of naar dagbesteding kunnen zonder stress. Het is zo belangrijk, draagt bij aan levensgeluk en daarbij aan het behouden van gezondheid. De ChristenUnie wil hier graag aan bijdragen en stemt daarom in met de begrotingswijziging maar blijft kritisch kijken naar de uitvoering.

Deel dit bericht