Column Buiten de raad gesproken 'Samen werken aan Ridderkerk'

Gemeentehuis
Robert_rond_300.png
Door Robert Kooijman op 15 november 2018 om 15:00

Column Buiten de raad gesproken 'Samen werken aan Ridderkerk'

Vorige week waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Ridderkerk. Voor de ChristenUnie een mooi moment om het eens over een andere boeg te gooien. We wilden het eens hebben over samenwerken binnen de raad. In veel media krijgt u als lezer vaak de politieke verschillen uitvergroot voorgeschoteld. Tja, dat leest lekkerder dan een artikel waarin overeenkomsten centraal staan. En ja, verschillen zijn er. Maar dan gaat het vaak over de laatste 10% van de standpunten. Over veel, heel veel, zijn we het vaak eens.

In het onlangs uitgebrachte collegeprogramma staan de plannen van dit college. Een greep daaruit: gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden, het verbeteren van de terugkoppeling aan inwoners van meldingen, het verhogen van de veiligheid in zwembad De Fakkel, meer groen in Ridderkerk en meer aandacht voor eenzaamheid en dementie.

Naast al deze ‘lokale’ onderwerpen komt ook veel vanuit de landelijke overheid op ons af. Tijdens het debat afgelopen donderdag heb ik de overige raadsleden opgeroepen om als raad de samenwerking te zoeken, zeker in deze onderwerpen. Wanneer we van ambtenaren verwachten dat ze integraal denken en samenwerken, zouden we dat als raad ook moeten voorleven. Teach what you preach!

De energietransitie is bijvoorbeeld geen onderwerp waar we de verschillen moeten benadrukken. We zullen gezamenlijk, mét college, de koers moeten uitzetten voor de verduurzaming van Ridderkerk.  Daarin moeten we allen ook realistisch zijn, niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. En wanneer we stappen willen / moeten zetten zal dat ook consequenties hebben, bijvoorbeeld voor hoe de buitenruimte eruit ziet. Of hoe we ons vervoer inrichten.  Of waar we nog kunnen of willen bouwen, en hoe. De consequenties zullen we dan ook gezamenlijk moeten dragen.

Wanneer we in de raad met al deze verschillende keuzes niet samenwerken maar hameren op de verschillen, komen we geen stap voorwaarts. Misschien wel in de besluiten die worden genomen doordat de coalitie als meerderheid voor een voorstel stemt, maar niet in een raadsbrede samenwerking. Dat vraagt zeker wat van mij, als raadslid binnen een coalitiepartij. Maar dat vraagt ook wat van de 28 overige raadsleden, ook die van de oppositie. Met samenwerken is veel te winnen. Niet in eigenbelang of coalitie/oppositie denken, maar denken aan u en aan onze kinderen, de (toekomstige) inwoners van Ridderkerk. Die oproep werd donderdag volgens mij goed ontvangen. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om verder samen te werken, samen werken aan een mooier Ridderkerk!

Robert Kooijman

Attachments

Deel dit bericht

Labels: ,