Raadsbijdrage 18 oktober "Kunsttoepassing Koningsplein"

desired_lines.JPG
Robert_rond_300.png
Door Robert Kooijman op 26 oktober 2018 om 11:00

Raadsbijdrage 18 oktober "Kunsttoepassing Koningsplein"

In de raadsvergadering van 18 oktober stond als belangrijkste onderwerp op de agenda het beschikbaar stellen van €37.000 extra geld om de kunsttoepassing Desired Lines op het Koningsplein te kunnen realiseren. Jaren geleden was er al een budget voor beschikbaar gesteld van €50.000, dit bleek echter niet genoeg. Het college van burgemeester en wethouders kan niet zomaar extra geld besteden, ze heeft daar toestemming voor nodig van de raad.

In de  (social) media is de afgelopen weken al veel voorbij gekomen over deze kunstuiting. Het betreft een ontwerp van een kunstenaarsgroep uit Breda, die met behulp van een gouden lijn over het Koningsplein de historische loop van de Blaakwetering over het plein symboliseert. 

Een aantal enthousiaste inwoners had het plan opgevat om het Koningsplein te verlevendigen met zogenaamde 'bedriegertjes', kleine fonteintjes die uit de straat omhoog schieten. U kent ze wellciht wel vanuit de Koopgoot of uit andere plaatsen. Op verzoek van deze inwoners is de suggestie van het toepassen van water in het kunstwerk aangedragen aan de kunstenaars. Deze hebben daar in hun kunstuiting niet voor gekozen, maar wel aangegeven dat aanvullend een dergelijke waterpartij wel mogelijk zou zijn. 

In het raadsdebat hebben we ons standpunt ten aanzien van dit onderwerp als volgt samengevat: 

  • Wij zijn van mening dat er nu twee discussies soms wat door elkaar heen lopen: het realiseren van een kunstwerk om een bijzonder accent aan het afgeronde Koningsplein te geven, en een wens om mbv een waterornament meer levendigheid te creëren.
  • De ChristenUnie zal vanavond instemmen met het vrijgeven van extra budget voor het kunstwerk, omdat wij de oude afspraak mbt het realiseren van een kunstwerk na gereedkomen van het Koningsplein willen nakomen. Kunst hoort ook bij de samenleving!
  • Het onderzoek naar een waterornament willen we graag uitgevoerd zien, we zullen het amendement van Partij 18PLUS dus níet steunen.
  • We verwachten, net als de PvdA, dat de wethouder het onderzoek naar technische, veiligheid & gezondheid én beheermatige aspecten breed uitvoert, dus niet alleen voor die specifieke locatie die door kunstenaars is aangegeven, maar ook andere plekken op het Koningsplein. Wellicht dat de wethouder dit nog wil bevestigen?!
  • We verwachten tevens, maar die toelichting heeft de wethouder ook al in commissieverband gegeven, dat het college na realisatie van het kunstwerk genoeg zeggenschap houdt over het plein om naderhand aanpassingen te kunnen doen. Voor bijvoorbeeld een waterornament, maar ook bijvoorbeeld wanneer we ander straatmeubilair willen plaatsen of verplaatsen.

Op de VVD en Leefbaar Ridderkerk na stemden alle partijen in met het extra geld. Met name Partij vd Arbeid, CDA en ChristenUnie zien wel uit naar het verdere onderzoek naar de mogelijkheid om het plein te verlevendigen met een waterornament.

Deel dit bericht

Labels: