Raadsbijdrage 14 juni 2018 ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’

CU
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 16 juni 2018 om 22:21

Raadsbijdrage 14 juni 2018 ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’

Voorzitter, 

U heeft het vast al gemerkt. De raad heeft het moeilijk met het voorstel. Dit voorstel komt op een lastig moment. Een nieuwe raad en een nieuwe portefeuillehouder. Er ligt een voorstel zonder een gedegen plan. Althans, wellicht ligt dat plan er wel, maar is dat voor ons beperkt tot het voorliggende voorstel waar zeer beknopte toelichting in staat. Het gaat om veel geld, we zien nog weinig garanties en controle mogelijkheden ingebouwd.

Dit alles maakt dat we kritisch t.o.v. het voorstel staan en lang hebben nagedacht wat een verantwoorde keuze is. Bij de commissievergadering werd ons wel duidelijk dat de nood hoog is. Uitstellen is echt geen goed plan. We hebben de verantwoording om hen te ondersteunen die goede zorg willen verlenen. De ChristenUnie wil dit voorstel dan ook steunen.  Het amendement wat Echt voor Ridderkerk heeft opgesteld en wij mee indienen helpt hierbij.  Gelden begroot voor het verlenen van huishoudelijke hulp en begeleid werk moeten beschikbaar blijven voor onze inwoners. 

Niet al onze vragen zijn beantwoord: 

1. De programmabudgetten blijken niet voldoende. Eén van de oorzaken lijkt een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit laatste vraagt echt om extra inzet van gemeente. Wanneer landelijk de cijfers dalen zou dit toch ook terug te zien moeten zijn in Ridderkerk. Wilt u op zo kort mogelijke termijn aangeven ‘hoe’ u deze daling mbt aantal bijstandsgerechtigden wil gaan bereiken? Dit o.a. door dit te verwerken in het nieuwe collegeprogramma. En wilt u ons daarover periodiek informeren via een raadsinformatiebrief? 

2. In het voorstel wordt gerefereerd aan nieuwe wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet taaleis. De gevolgen m.b.t. deze wet vragen om extra inzet. Nieuwe wetgeving gaat vaak samen met een landelijke toelage. Wethouder, is dit ook het geval bij deze wet en zo ja, waarom wordt deze toelage niet genoemd in het voorstel?

3. Een fors deel van het gevraagde budget wordt ingezet om de interne beheersing te versterken en te borgen. Integraler te kunnen gaan werken. In het voorstel lezen we dat vooral aandacht gaat naar nieuwe systemen. De ChristenUnie is van mening dat energie niet in processen moet gaan zitten maar in mensen en cultuurverandering. Pas op dat er geen plannen komen vanachter een bureau, werk samen met de professionals die dagelijks met de cliënt bezig zijn. We lezen ook dat er minimaal aandacht zal worden gegeven aan nieuwe en innovatieve concepten. Juist bij de beschreven multiproblematiek zou er ruimte moeten zijn voor nieuwe concepten. Anders denken vraagt ook anders doen. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan? 

4. Als laatste: Hoe gaat u  de inzet van mensen en middelen verantwoorden? Kan de wethouder aangeven hoe en wanneer zij de raad daarin wil meenemen? Kan daarbij aangegeven worden welk deel van de middelen ten goede komt van de doelgroep en wat ingezet wordt aan ambtelijke capaciteit? Dat laatste is ook nodig, maar de ChristenUnie in kritisch tegen het alsmaar vergroten van de ambtelijke inzet bij gesignaleerde problemen

 

Ik dank u, 

Erna de Wolff – ter Beek

Deel dit bericht

Labels: