Mijn eerste weken als raadslid

Erna Riederborgh
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 1 mei 2018 23:30

Mijn eerste weken als raadslid

Vandaag bracht ik een bezoek aan de Riederborgh. Dit deed ik samen met burgemeester Attema. Zij wil graag met alle nieuwe raadsleden een ‘rondje door Ridderkerk’ doen. Zo maken raadslid en burgemeester met elkaar kennis en krijgt het nieuwe raadslid de kans Ridderkerk door zijn ogen te laten zien (bijzondere plekken, bedrijven en of belangrijke maatschappelijke punten).

Ik wilde de burgemeester graag het leerwerkcentrum laten zien waar medewerkers, die een wajonguitkering ontvangen of die zijn opgenomen in het doelgroepregister leren en werken. Deze medewerkers worden aangereikt vanuit de gemeente, praktijkonderwijs en het UWV. Ik heb een tiental jaar geleden bij de Riederborgh gewerkt en was destijds al onder de indruk van de begeleiding die men gaf aan kwetsbare mensen. We hadden een mooi gesprek met Heleen Uittenbogaard. Zij is degene die deze doelgroep al jaren als coach steunt en verder helpt in hun ontwikkeling. Mijn bewondering voor de manier waarop zij dat doet is groot. Het leerwerkcentrum is echt een mooi voorbeeld van dat wat wij als ChristenUnie belangrijk vinden. Zinvolle banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, aandacht voor risicojongeren, een zorgzame samenleving. Oog hebben voor elkaar. Komende jaren wil ik daar als raadslid aandacht voor blijven vragen.

De eerste weken als raadslid
Na de woorden ‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ op donderdag 29 maart was het dan echt zo: ik was raadslid voor de ChristenUnie Ridderkerk. Met vele lieve felicitaties, een prachtig boeket bloemen, een ingelijste zegenwens (“Sta op en schitter”, Matt. 5, Jesaja 60) en een goede fles wijn ging ik het weekend in. Tijd voor rust en reflectie, aandacht voor familie en het maken van een plan hoe ik mijn rol als raadslid wilde gaan invullen.

Lezen 
Natuurlijk wist ik al een tijdje dat de kans er in zat dat ik raadslid zou worden. Ik was dan ook begonnen met het online volgen van de raadsvergaderingen en het lezen van de raadsstukken. Zo raak ik steeds beter bekend met de vraagstukken die er in Ridderkerk spelen. Na de beëdiging lag er al snel een stapel tijdschriften en boeken klaar om de wereld van de gemeentepolitiek te begrijpen. Ik volg introductiebijeenkomsten georganiseerd door de griffie, leer het een en ander via een online leerplatform voor raadsleden en ook vanuit het landelijk bureau van de ChristenUnie ontvangen we mail met adviezen. Veel lezen en luisteren. Het is goed om te merken dat startende raadsleden zo van allerlei kanten worden geholpen om zich snel in te werken.

Doen
Ik vind het fijn om de mores en taal van de gemeenteraad te leren verstaan. Maar nog belangrijker is het om ‘real life’ te horen wat er in Ridderkerk speelt. Daarom ben ik begonnen met spreken van mensen die zich inzetten voor een beter Ridderkerk. Als vrijwilliger of in een betaalde job. Tijdens zo’n gesprek zoom ik de ene keer in op het werk van raadslid: wat adviseer je mij om wel - of niet te doen, welke dossiers zijn belangrijk om goed te kennen, wat zijn de ontwikkelingen rondom die dossiers? De andere keer kijken we vooral naar het werk van de ander: wat zijn de successen in je werk, hoe kunnen die successen zich uitbreiden, waar zie je ruimte voor verbetering, wat kan de ChristenUnie daar in betekenen? Leuke gesprekken zijn het. Een mooi voorbeeld is het bezoek in de Riederborgh waar ik in het begin van dit verhaal over schreef. De gesprekken helpen mij om goed in beeld te krijgen waar ik mij als raadslid van de ChristenUnie Ridderkerk hard voor moet maken. U leest het: mijn eerste stappen als raadslid zijn gezet.

Nog zoekend en verkennend maar nu al boeiend. Ik zie uit naar meer!

Vriendelijke groet, Erna de Wolff - ter Beek

Deel dit bericht