Afscheidstoespraak Tjalke Alkema

Afscheid Tjalke Alkema
Tjalke_rond_300.png
Door Tjalke Alkema op 27 maart 2018 16:38

Afscheidstoespraak Tjalke Alkema

Vier jaar mocht ik Ridderkerk als raadslid dienen. En ik heb daar intens van genoten. Vorige week vrijdag besefte ik hoe ik van het raadslidmaatschap was gaan houden. Voor mij was raadslid zijn een roeping. En voor mij is het daarom moeilijk om het los te laten. Toch wil ik vanaf deze plek nogmaals Erna van harte feliciteren met haar komst in de raad voor de ChristenUnie. Zij zal zeer zeker als speerpunt de zorg binnen Ridderkerk op de agenda zetten en houden. Let maar op!

Voorzitter, raadslid zijn doe je niet alleen. Mijn gezin heeft veel moeten inleveren. Ik dank daarom allereerst mijn vrouw Heleen en mijn kinderen voor hun steun en geduld met mij. Zonder hun steun had ik het niet volgehouden. Had het niet gekund.

En dan even weer terug naar woensdagavond 21 maart 2018. De ChristenUnie. Met stemmenwinst naar zetel verlies. Zo dichtbij, 32 stemmen maar! Pijn heb ik vanavond omdat het vanaf vanavond gedaan is met ons driemanschap in de fractie. Broers waren we. Vrienden zijn we geworden. Naar elkaar altijd eerlijk, liefdevol, geduldig en bemoedigend. Wat een team! Dat wens je iedereen toe! Robert en Arie, ik ga ons driemanschap missen. Ook de steunfractie wil ik bedanken voor hun inbreng in de fractie, voor de tijd en energie die zij in ons team hebben gestoken ten dienste van de ChristenUnie, ten dienste van Ridderkerk.

Marten. Door jou zit ik nu hier. Bedankt voor de introductie in en de leerschool van de politiek. Bedankt voor jouw vertrouwen. Sterkte ook voor jou in de komende onzekere periode waar het werk van wethouder voorlopig nog door moet gaan.

Verder bedank ik de raad, het college, de griffie en de ambtenaren. Het was me een waar genoegen. Veel heb ik geleerd, veel hebben we bereikt, over sommigen zaken zijn we nog steeds in discussie. Bedankt voor de meestal constructieve samenwerking, het zoeken naar de verbinding, de ondersteuning, het uitvoeren van de programma’s en het beleid.

Dankuwel voorzitter voor het met hand en tand bewaren van de order en de tijd. Dat heb ik vanwege mijn andere baan, als zeer prettig, praktisch ervaren. Dank ook voor uw geduld met ons soms lastige raadsleden. Met zo’n voorzitter hou je het lang vol.

Tenslotte voorzitter, tijdens een van de vergaderingen werdt van de publieke tribune ons toegeschreeuwd: “aan die christenmannetjes heb je ook niets”. In zekere zin had hij gelijk. Wij christenmannetjes doen het niet zelf. Wij zijn afhankelijk van Hem, onze Schepper. Hij stuurt en Hij regeert. Ridderkerk is van Hem. En in Zijn Ridderkerk is er plek voor iedereen! In Zijn Ridderkerk hebben wij de ander lief als onszelf en stellen we ons dienstbaar op. Zo, voorzitter, krijgt duurzaamheid een nog veel diepere betekenis. Biddend voor u en Ridderkerk laat ik het in vertrouwen achter. Ik was maar een hulpje. God zal voor jullie, voor ons, voor Ridderkerk zorgen.

Deel dit bericht