Arie van Nes

Ik ben pas 50 jaren jong, getrouwd met Mariët en we hebben 4 kinderen en 2 pleegkinderen.

In het dagelijkse leven ben ik dierenarts en universitair hoofddocent bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.  Ik heb daar een leidinggevende baan, waarin ik probeer de medewerkers te stimuleren om hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Daarbij vind ik het belangrijk dat er respect is voor elkaar, hetgeen voor mij inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor elkaar, zorgt voor elkaar en elkaar corrigeert.

Diezelfde doelen zie ik als visie voor de Ridderkerkse samenleving: Zorgen voor elkaar, maar ook elkaar corrigeren, elkaar stimuleren, als rentmeester zorgen voor de leefomgeving, opdat voor alle Ridderkerkers de Ridderkerkse samenleving echt ‘leefbaar’ blijft. 

Contact a.vannes@ridderkerk.christenunie.nl 

Raadsbijdragen Arie van Nes

Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH"

MRDH1vrijdag 24 november 2017 12:23 Voorzitter, Ik heb eerst eens de betekenis van het woord evalueren opgezocht, waarbij ik twee passende betekenissen gevonden heb: achteraf bespreken hoe taken zijn uitgevoerd ... lees verder

Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Eneco"

Schapenvrijdag 13 oktober 2017 09:57 Voorzitter De titel van mijn betoog is: “Een staatsman scheert de schapen, een politicus vilt ze”. Ieder jaar kun je een schaap scheren, villen kan echter maar een keer. Vanavond beraadslagen we ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Vakantie-ervaringen”

vakantiemaandag 14 augustus 2017 16:25 Vakantie-ervaringen Al enige maanden hangt een column van Gerhard Hormann op ons toilet. In deze column beklaagt hij zich over het feit  dat mensen veel geld besteden aan hun vakantie door naar ... lees verder

Raadsbijdrage 15 december 2016 "Ridderkerk dragen we samen"

Ridderkerk logovrijdag 16 december 2016 11:37 Voorzitter, Twee weken geleden hield Jan Terlouw een emotionele speech over verlies van vertrouwen in de samenleving. Dit geldt ook voor het verlies van vertrouwen van de burger in de politiek en ... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Schulddienstverlening"

gelddonderdag 30 juni 2016 13:01 Schuldhulpverlening is van alle tijden. In de Bijbel wordt Israël reeds opgedragen om ieder zevende jaar een sabbatsjaar te vieren: De opbrengst van het land is dan voor iedereen. Daarenboven ... lees verder

Raadsbijdrage 26 mei 2016 "Cultuureducatie"

cultuuronderwijsvrijdag 03 juni 2016 12:21 Voorzitter, dank Continuïteit en koerswijziging is de titel die ik zou willen gebruiken vanavond. Continuïteit, want het cultuuronderwijs moet niet de dupe worden van het falende toenmalige ... lees verder

Raadsbijdrage 17 maart 2016 "Jeugdnota"

gezinvrijdag 18 maart 2016 22:23 Dank, Mevrouw de voorzitter Om maar met de deur in huis te vallen, de ChristenUnie vindt het een goede nota. Een paar zaken willen we nog  benadrukken: Wij vinden dat in het gezin de basis van de ... lees verder

Raadsbijdrage 17 maart 2016 "Welzijnskader: gewoon meedoen"

mantelzorgvrijdag 18 maart 2016 22:14 Dank voor het woord voorzitter. In deze nota wordt afstand genomen van de verzorgingsstaat, althans de mensen worden niet meer door de staat volledig ontzorgd, maar zullen in deze staat wel ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Hechting”

3Decentralisatiesdinsdag 15 maart 2016 11:10 Afgelopen maanden en zeker ook de komende maanden zijn we als gemeenteraad bezig met de 3 Decentralisaties, afgekort als de 3 D’s, beleidsterreinen, die van de centrale overheid naar de gemeente ... lees verder

Raadsbijdrage 15 oktober 2015 "Reactie rapport Rekenkamercommissie Stichting Sport en Welzijn"

sportenwelzijndinsdag 27 oktober 2015 12:17 Voorzitter, dank u wel Het moet me even van het hart, vroeger speelden we kluitjesvoetbal, nu kijken we naar voetbalwedstrijden waar veel geld mee gemoeid is. Zo lijkt het ook met een organisatie ... lees verder

Raadsbijdrage 26 mei 2015 "Jeugdzorg"

Jeugdzorgwoensdag 27 mei 2015 15:09 Mevrouw de voorzitter, We spreken vanavond over de startnotitie Kader integraal Jeugdkader: ‘van wieg tot volwassenheid’, een belangrijk thema want  in de opvoeding wordt een basis gelegd dat elk ... lees verder

Raadsbijdrage 26 mei 2015 "Participatie"

Participatiewoensdag 27 mei 2015 14:47 Mevrouw de Voorzitter, dank u voor het woord Vanavond gaat het o.a. over overheidsparticipatie, de gemeenschap neemt initiatief en denkt mee en/of doet mee, i.p.v. dat de gemeente het initiatief ... lees verder

Raadsbijdrage 03 maart 2015 "Molensteeg 34/36"

Molensteeg 34donderdag 05 maart 2015 12:02 Voorzitter, De ChristenUnie vindt de waardering van de cultuurhistorie erg belangrijk, want de geschiedenis hangt nauw samen met de lokale identiteit. Derhalve maakt de ChristenUnie zich sterk ... lees verder