Nieuwsarchief

Nieuws met label 'Fractie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Algemene beschouwingen 2016

Raadszaalzaterdag 05 november 2016 16:00 Op 3 november werd in de gemeenteraad de begroting over 2017 besproken. De fractie van de ChristenUnie kwam op deze dag met een drietal moties, en één amendement. De begrotingsraad begon met een 1e termijn van vijf minuten, waarin een aantal highlights konden worden aangegeven. lees verder
Labels
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad

Raadsbijdrage 21 april 2016 "Minimabeleid"

minimazaterdag 21 mei 2016 21:00 Voorzitter, Na lang wachten, en een aantal malen uitstel, ligt er nu een nota minimabeleid voor ons. Zoals u weet heeft de ChristenUnie een aantal malen uitdrukkelijk gevraagd om dit beleid, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad
Raadslid

Raadsbijdrage 14 april 2016 "Integraal Accommodatie Plan"

sporthalvrijdag 15 april 2016 15:00 De ChristenUnie heeft zich al geruime tijd sterk gemaakt voor een integrale visie op alle sportaccommodaties in Ridderkerk. Dat er nu een Integraal accommodatieplan voor ons ligt waarin niet alleen de sportaccommodaties maar ook het overig maatschappelijk vastgoed is betrokken, maakt deze visie alleen maar meer integraal, en daar zijn we zeer content mee. Er is hier veel werk verzet, complimenten aan de betrokken ambtenaren en collegeleden voor dit plan! lees verder
Labels
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Motie VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap"

VN verdrag gehandicaptenwoensdag 17 februari 2016 16:10 Op 21 januari jongstleden was het feest. Een feest van inclusie, omdat de Tweede Kamer op die dag eindelijk instemde met de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag. lees verder
Labels
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad
Raadslid

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Participatieverordening sociaal domein 2016"

sociaal domein participatiewoensdag 17 februari 2016 16:02 De ChristenUnie hecht grote waarde aan de adviezen van zowel het maatschappelijk burgerplatform als het platform voor de minima. Gevraagd en ongevraagd brengen zij advies uit over de onderwerpen die de platforms betreffen. We zijn het eens met de keuze van het college om deze adviezen in eerste instantie te richten aan het college. Immers, zij zijn als dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Ridderkerk. lees verder
Labels
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad
Raadslid