Column Buiten de raad gesproken 'Denken in meer dan één richting'