Nieuws

 1. Subsidie
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 24 februari 2018 om 15:16

  Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid

  Met het nieuwe subsidiebeleid wordt een duidelijker koppeling gelegd tussen de verstrekkingen van subsidies en de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. Zodoende wordt ook via subsidies een bijdrage gedaan aan de doelen die we met ons beleid voor ogen hebben. De ChristenUnie vind dit een goede lijn.

  Lees verder
 2. Inpassingstekening Sporthal PC Hooft
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2017 om 15:19

  Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat"

  Over de financiën zal ik dit keer kort zijn voorzitter. De opmerkingen die ik bij mijn vorige bijdrage maakte, gelden ook hier. De gemoeide kapitaallasten van € 213.900 passen net als die van Gemini binnen de ruimte in de begroting 2018-2021.

  Lees verder
 3. Inpassingsstudie Gemini
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 18 december 2017 om 15:00

  Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk"

  Voorzitter,

  Investeren in onderwijs. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die dat een slecht plan vinden. Het gaat vanavond echter niet alleen om een inhoudelijke investering in het leeronderwijs, maar vooral ook om het investeren in goede faciliteiten voor het voortgezet onderwijs in Ridderkerk, en specifiek voor het Gemini College.

  Lees verder
 4. MRDH1
  Arie_rond_300.png
  Door Arie van Nes op 24 november 2017 om 15:28

  Raadsbijdrage 23 november 2017 "Zienswijze MRDH"

  Voorzitter,

  Ik heb eerst eens de betekenis van het woord evalueren opgezocht, waarbij ik twee passende betekenissen gevonden heb: achteraf bespreken hoe taken zijn uitgevoerd en: achteraf bespreken om ervan te leren. Evalueren is goed en kan dit netwerk beter maken, het rapport geeft ook weer hoe de deelnemende gemeenten het beleven.

  Lees verder
 5. Raadszaal
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 4 november 2017 om 15:29

  Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018

  Op 2 november heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd, naar aanleiding van de gepresenteerde begroting voor 2018. Alle politieke partijen, met uitzondering van Partij 18Plus, hebben voorafgaand aan deze vergaderingen hun Algemene Beschouwingen op schrift ingediend. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg iedere partij de gelegenheid om de highlights van deze Beschouwingen te presenteren.

  Lees verder
 6. PC Hooftstraat
  Tjalke_rond_300.png
  Door Tjalke Alkema op 17 oktober 2017 om 15:33

  Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat"

  Geachte voorzitter,

  De gebiedsvisie P.C. Hooftstraat van vanavond is in drie fasen tot stand gekomen. Daarmee zijn de wensen van ondernemers, bewoners en gemeente goed op papier gezet en sluit deze ook nog eens aan op op de omgevingsvisie en heeft het een relatie met het IAP.

  Lees verder
 7. Schapen
  Arie_rond_300.png
  Door Arie van Nes op 13 oktober 2017 om 15:45

  Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Eneco"

  Voorzitter

  De titel van mijn betoog is: “Een staatsman scheert de schapen, een politicus vilt ze”. Ieder jaar kun je een schaap scheren, villen kan echter maar een keer. Vanavond beraadslagen we over wensen en bedenkingen wat betreft de verkoop van aandelen Eneco. Voorzitter, laat ik direct maar duidelijk zijn, de fractie van de ChristenUnie wil de aandelen op dit moment niet verkopen.

  Lees verder
 8. Werkbezoek 102017
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 5 oktober 2017 om 15:46

  Column Buiten de raad gesproken “Werkbezoek werkt!”

  In de paar jaar dat ik nu raadslid ben, heb ik kilometers tekst voorbij zien komen. Beknopte of soms uitgebreidere voorstellen, visies, rapporten en verordeningen. Belangrijk om je daar steeds als raadslid in te verdiepen, omdat uiteindelijk een standpunt wordt verwacht. Je kunt er een dagtaak van maken om alles goed te doorgronden, achtergrondinformatie te verzamelen en op de details in te zoomen. Soms is dat ook nodig, maar vaak ook kunnen we met een goede samenvatting en leunend op de goede, kwalitatieve inbreng vanuit de ambtelijke BAR-organisatie de essentie van het besluit gelukkig ook al eerder doorgronden. Veel belangrijker (en leuker!) is het echter om het persoonlijk contact te zoeken met inwoners, organisaties en afdelingen van onze gemeentelijke organisatie.

  Lees verder
 9. SenW
  Robert_rond_300.png
  Door Robert Kooijman op 15 september 2017 om 15:48

  Raadsbijdrage 14 september 2017 "toekomstige relatie stichting Sport en Welzijn Ridderkerk"

  Dank u wel voorzitter,

  Een aantal fracties begon hun bijdrage al met een terugblik naar het Rekenkamerrapport. Zo ook onze fractie. Het was een stevig rapport, waarin duidelijk werd dat de organisch gegroeide relatie met S&W uit de kluiten gegroeid was, en daarmee niet meer transparant. Wellicht herinnert u zich de vergelijking van mijn collega raadslid aan mijn rechterzijde, die het had over de transformatie van kluitjesvoetbal tot een miljoenenbal. Nu ik deze week nog even deze raadsvergadering terugkeek, zag ik duidelijk een gedeeld beeld van alle raadsfracties: er moest snel gekomen worden tot een transparantere en verantwoorde wijze van het besteden van gemeenschapsgeld inzake de sport- en welzijnsactiviteiten. Dit zonder dat er bij raadsfracties ook maar werd getwijfeld aan de inhoudelijke prestaties van S&W.

  Lees verder

Meer nieuws is te vinden in ons nieuwsarchief.                                              Nieuwsarchief