Start

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering D.V. 5 oktober 2016

voorzittershamerwoensdag 28 september 2016 22:53 LEDENVERGADERING D.V. 5 OKTOBER 2016 Van 20.00 uur tot 21.30 uur  in de Raadzaal van de gemeente Ridderkerk.                                     Een avond voor iedereen die plaatselijk en ... lees verder

Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020"

bord-whatsapp-preventie-geeldinsdag 05 juli 2016 10:10 Voorzitter, Is Ridderkerk veilig? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond op tafel ligt. Aan het integraal veiligheidsbeleid is een grondige veiligheidsanalyse vooraf gegaan. Wij zijn tevreden over... lees verder

Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Kadernota begroting 2017"

begrotingdinsdag 05 juli 2016 10:05 Voorzitter, Zoals elk jaar ook nu weer een kadernota. We hebben als gemeente Ridderkerk met veel veranderingen te maken gehad en we krijgen er nog meer. Zo hadden we eerst te maken met de BAR en ... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Raadsbijdrage Jaarrekening 2015"

Jaarrekeningdonderdag 30 juni 2016 13:20 Voorzitter, Ik had me er vanavond makkelijk van af kunnen maken. Na het teruglezen van mijn bijdrage in de raad van juni vorig jaar waar we de jaarstukken van 2014 bespraken, zag ik veel ... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Schulddienstverlening"

gelddonderdag 30 juni 2016 13:01 Schuldhulpverlening is van alle tijden. In de Bijbel wordt Israël reeds opgedragen om ieder zevende jaar een sabbatsjaar te vieren: De opbrengst van het land is dan voor iedereen. Daarenboven ... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Aanpassen Verordening Algemene Begraafplaats"

Vredehofdonderdag 30 juni 2016 12:09 Voorzitter, Het college stelt voor, en dan noem ik alleen even de eerste drie gevraagde beslissingen van de raad in het voorstel, de foetusgraven en kindergraven (tot 18 jaar) kosteloos uit te ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Nieuwe Buren”

statushoudersvrijdag 10 juni 2016 11:19 Het zal u niet ontgaan zijn. Het college van B&W heeft een voorstel gedaan voor twee opvanglocaties voor vergunninghouders. Vergunninghouders… een verwarrende naam: bedoeld worden vluchtelingen ... lees verder

Meer nieuws is te vinden in ons nieuwsarchief.                                              Nieuwsarchief